Hippodroom

Bronnen en literatuur

Het artikel heb ik samengesteld, voornamelijk door gebruik te maken van artikels in dag- en weekbladen.
Daarnaast heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van literatuur, waaronder:

Brouckaert, H. (2011, mei-juni). De Hippodroom: verdwenen monument van het Antwerpse Zuid. Forum, tweemaandelijks tijdschrift over onderwijs en podiumkunsten, nummer 5, 18, 9-14.
Convents, G. (2000). Van kinetoscoop tot café-ciné. De eerste jaren van de film in België 1894-1908. Leuven: Universitaire Pers Leuven.
Jonckheere, E. (2009). Kijklust en sensatiezucht. Een geschiedenis van revue en variété. Antwerpen – Amsterdam: Meulenhoff / Manteau.
Moens, J. (1988, nr.4). De Janssens: een Antwerpse toneelkunstenaarsfamilie. Antwerpen, Tijdschrift der stad Antwerpen, 34, pp. 153-172.
Peeters, F. (1991). Verdwenen en vergeten volkstheater: de Antwerpse Hippodroomschouwburg 1907-1913. In Liber amicorum Jozef Van Haver (pp. 311-323). Brussel.
Verstappen, J. (1990). Encyclopedie van het Antwerpse toneel- en muziekleven. Reinaert – Het Volk N.V.
Wuyts, W. (1988). Volkstheaters te Antwerpen. Een studie van acht private schouwburgen tijdens het interbellum. Licentiaatsverhandeling academiejaar 1987-1988, Rijksuniversiteit Gent, Fakulteit der Letteren en Wijsbegeerte.

Last Updated on 14 juni 2021 by Erik Zwysen