N.V. Gerex

N.V. Gerex
1922-1968

Naamloze Vennootschap

De Naamloze Vennootschap Gerex – Société Anonyme pour la Gérance, La Direction ou l’Exploitation de Cinémas et Salles de Spectacle – werd opgericht op 7 juli 1922. Het doel van de vereniging werd nogal breedvoerig toegelicht als :

Het Handelsblad, 29 juli 1922, pp. 4-5

“… het beheer, de uitbating, het bestuur, het aanwerven van eigendommen of in genot treden en het bouwen van eigendommen kunnende worden gebruikt door haar rechtstreeks tot uitbating ofwel het in pacht geven om bestemd te worden tot oprichting van magazijnen, handelsbureelen, hotels, spijshuizen, koffiehuizen, schouwburgen, cinemas, sportzalen, vergaderzalen, speelzalen en andere, enz. “

Voorzitter van de beheerraad was de Antwerpse reder Frans Claeskens. In de beheerraad zaten ook Arthur Mathonet en Leo Hendrickx, afgevaardigd-beheerder en de latere voorzitter van het Antwerpse syndikaat van cinemabestuurders (1925).
De vennootschap werd ontbonden in oktober 1968.

Activiteiten

De N.V. Gerex nam na haar oprichting het beheer over van cinema Coliseum aan de Meir 65. Ze beheerde volgende cinema- en filmondernemingen :

Cinema Coliseum

Enkele maanden na zijn oprichting heropende N.V. Gerex op 15 september 1922 de gans vernieuwde cinemazaal Coliseum met een groot feest ten voordele van het Nationaal Werk der oorlogswezen en der oorlogsinvaliden. Als orkestleider bleef Guillaume-Edouard Delhaes fungeren.

Cinema Majestic

In 1924 begon de N.V. met de werkzaamheden in de Carnotstraat waar een nieuwe cinemazaal werd opgetrokken. De toenmalige directeur van de Coliseum, de heer Bogaerts, werd ook directeur van deze nieuwe cinema Majestic. De zaal telde meer dan 2000 zitplaatsen.
De eerste filmen werden er vertoond op donderdag 22 januari 1925 met een orkest van 20 personen. Orkestleider werd J.A. Zwijsen.

Cinema Berchem Palace

In januari 1930 opende dezelfde vennootschap de cinema Berchem Palace aan de Grote Steenweg in Berchem.

Antwerpse Filmonderneming (A.F.O.)

In juni 1952 was de vennootschap betrokken bij de oprichting van de “Antwerpse Filmonderneming” (A.F.O.), de firma van Edith Kiel voor de productie van Vlaamse films. Gerex bezat een kwart van de aandelen van deze nieuwe vennootschap.
Leo Hendrickx werd voorzitter avn de A.F.O..
A.F.O. werd in juni 1967 ontbonden.


Eerste versie 10 mei 2011
laatste aanpassing :