Reflectie

Voor een standaardbiografie verwijzen we u naar mijn artikel op de website van het Studiecentrum Vlaamse Muziek.
Hieronder volgt een iets persoonlijkere kijk op het leven en de carrière van J.A. Zwijsen.