Muziektheater

Antwerpse dirigenten

in het interbellum

Op de volgende pagina’s zullen we vooral aandacht besteden aan de dirigenten die in Antwerpen de orkesten leidden in diverse amusementstheaters, concerten met kleinere ensembles of ook lichter werk aannamen. Zij zijn doorgaans tussen de plooien van de muzikale geschiedenis gevallen, en daarom besteden we er op deze website iets meer aandacht aan. In feite leiden zij ons doorheen het Antwerpse muzikale-theaterleven en op de volgende pagina’s tracht ik daarover wat meer informatie te verschaffen.


 

Daarnaast waren er in Antwerpen tussen de twee wereldoorlogen verschillende grote dirigenten aan het werk. Ze werkten met grote symfonische orkesten voor een van de twee opera’s, voor grote orkestverenigingen of voor grote koorproducties. Zij vertegenwoordigen vooral het grote aanbod aan klassieke muziek in de stad. Ze zijn in het algemeen voldoende bekend en aan hen wordt elders meer aandacht besteed.

We denken dan bij voorbeeld aan :

Dierentuinconcerten

Flor Alpaerts dirigeerde na de Eerste Wereldoorlog de Dierentuinconcerten. Hij verving er de vorige en eerste dirigent Edward Keurvels, die overleed in 1916. Alpaerts was er dirigent tot op vijfenzeventigjarige leeftijd in 1951.

Koninklijke Vlaamse Opera

Als vaste eerste dirigenten tijdens het interbellum in de KVO vermelden we : J.J.B. Schrey – K. Candael – F. Bosmans – R. Veremans – H. Claessens – M. Veremans – H. Diels – D. Sternefeld.

Théâtre Royal Français

De operavoostellingen in de Koninklijke Franse Schouwburg – de zogenaamde ‘Franse Opera’ – liepen in Antwerpen van 1802 tot de laatste voorstelling in april 1933. Dirigenten tijdens het interbellum waren : Alfons Cluytens – Jules Deveux – Hugo Lenaerts – August (André) Cluytens – Jules Stevens.

Eerste versie januari 2018
Laatste aanpassing :