Orkesten en concerten

Orkesten, ensembles
en concertverenigingen

Op de volgende pagina’s zullen we vooral aandacht besteden aan de dirigenten die in Antwerpen de orkesten leidden in diverse amusementstheaters, concerten met kleinere ensembles, of ook lichter werk aannamen. Zij zijn doorgaans tussen de plooien van de muzikale geschiedenis gevallen, en daarom besteden we er op deze website iets meer aandacht aan. In feite leiden zij ons doorheen het Antwerpse muzikale beleven en op de volgende pagina’s tracht ik daarover wat meer informatie te verschaffen.

Daarnaast waren er in Antwerpen tussen de twee wereldoorlogen verschillende grote dirigenten aan het werk. Ze werkten met grote symfonische orkesten voor een van de twee opera’s, voor grote orkestverenigingen of voor grote koorproducties. Zij vertegenwoordigen vooral het grote aanbod aan klassieke muziek in de stad. Ze zijn in het algemeen voldoende bekend en aan hen wordt elders meer aandacht besteed.
We denken dan bij voorbeeld aan:

Dierentuinconcerten

Flor Alpaerts dirigeerde na de Eerste Wereldoorlog de Dierentuinconcerten. Hij verving er de vorige en eerste dirigent Edward Keurvels, die overleed in 1916. Alpaerts was er dirigent tot op vijfenzeventigjarige leeftijd in 1951.


Eerste versie januari 2018

Last Updated on 20 augustus 2023 by Erik Zwysen