Filmmuziek

Ik heb in de filmmuziek een levenstaak gesteld
en hoop hierin te slagen.”

J.A. Zwijsen in Amusement Magazine, 16 november 1945.

Na in de jaren 1920 gewerkt te hebben als pianist en orkestleider voor de stomme film, raakte Johan Antoon Zwijsen, zoals hij op de aftitelingen genoemd werd, betrokken bij de ontwikkeling van de vroege Vlaamse geluidfilms. Hij maakte muziek voor films van het echtpaar Frijters (1934), van Jan Vanderheyden (1939-1942), Gaston Ariën (1945), Gerard de Boe (1946) en voor de Witte Zusters van Afrika (1953).

  • In 1934 componeerde Zwijsen de muziek voor de filmklucht De verloofde uit Canada van François Frijters, een stille film waarvan de muziek nooit werd opgenomen.
  • In 1939 tekende Zwijsen zijn eerste contract met Jan Vanderheyden, voor het maken van de muziek voor de film Janssens tegen Peeters. Daarna volgden nog een aantal Vlaamse films van (vooral) Jan Vanderheyden voor en tijdens de oorlog. Die brak uit bij de première van Wit is Troef.
  • Na de oorlog componeerde Zwijsen de muziek voor de film Baas Gansendonck (1945) van Gaston Ariën en voor enkele documentaire films van Gerard de Boe.

Het was Zwijsens grote ambitie carrière te kunnen maken als componist van filmmuziek. Gezien de beperkte Vlaamse productie in de crisisjaren 1930 en 1940, met dan nog de grote nadruk op volkse en kluchtige producties, kon hij deze ambitie slechts in beperkte mate waarmaken.

Recettes van enkele Vlaamse films van Vanderheyden en Zwijsen

Referenties en noten

Onze informatie is gebaseerd op het familiearchief en eigen onderzoek. Daarnaast werden volgende archieven en referentiewerken geconsulteerd :

  • Cinematek, Belgisch filmarchief, Brussel.
  • Vlaams filmarchief, Stippelberg 214, Westerlo.
  • Marianne Thys, René Michielsens, De Belgische Film, Belgisch Filmarchief,1999.
  • Paul Geens, Naslagwerk over de Vlaamse film, C.I.A.M., Brussel, 1986.

Eerste versie 17 jan 2018

Last Updated on 11 december 2022 by Erik Zwysen