Prado

Théâtre des Variétés (1904-1914/1919)
Volksgebouw (1920-1926)
Prado (1926-1927)
Cinema Roxy (1928-1962)

 Pradotheater
Meirplaats

Eerst het zomerseizoen

Vanaf mei 1926 organiseerden Ernest Kindermans en Frans Wijnans een operettenseizoen in het voormalige Volksgebouw, dat ze nu omdoopten tot Prado-schouwburg. Aanvankelijk was John Coppens er orkestleider. Vanaf einde mei nam Henri Kennes, die al in het voormalige Volksgebouw dirigeerde,  die taak weer op zich. Aan zijn zijde werkte Jef Van Pelt als regisseur, Fé Pasmans was toneelmeester. Kennes pikte weer aan bij de traditie om nu en dan de orkestleden te laten schitteren met solistische uitvoeringen. In juli speelde men een revue van Wijnans en Charles Tutelier De Schaar in !. Ook Frans Lamoen deed daarin even een optreden.

Het enige volledige operettenseizoen 1926-1927

Na een korte zomervakantie hernamen de operetten met Henri Kennes als orkestleider. Voornaamste vedetten waren Nini de Boël, Armand Franck, Grietje Mertens, René Bertal en Hilda Landenne. Praktisch elke week moest men een nieuwe operette instuderen, zelden kon men 14 dagen doorspelen. Waarschijnlijk lag dit ook aan het feit dat de Prado voor een belangrijk deel van het publiek nog steeds het socialistische Volksgebouw was, zodat de schouwburg op een beperkt publiek moest terugvallen. Hoe dan ook, na een grootse afscheidsvertoning sloot het theater in mei 1927 om vervolgens te worden verbouwd tot cinematheater.

Consortium van Artisten

De artiesten verenigden zich daarna in een consortium en speelden nog een tijdlang in de Vlaamse Opera onder leiding van hun regisseur Jef Van Pelt en orkestleider Henri Kennes. Ze startten het nieuwe winterseizoen 1927-1928 in het Rubenspaleis en vanaf februari speelde men verder in het El Bardo theater.


Eerste versie 6 jul 2011
laatste aanpassing :