Lunatheater

Voorheen Palatinat

Lunatheater
Carnotstraat 22

In september 1929 begon Ernest Kindermans met de exploitatie van het Palatinat-theater in de Carnotstraat als operettentheater. Hij herdoopte de zaal tot Lunatheater. Onder zijn bestuur werden operetten, lichtere zangspelen en volkse kluchten opgevoerd. Na zijn overlijden in oktober 1932 werd het bestuur overgenomen door zijn echtgenote. Het werd het laatste seizoen voor het Lunatheater. De schouwburg werd opgeheven en maakte vanaf mei 1933 plaats voor de magazijnen van het warenhuis Priba.

Palatinat wordt het Lunatheater

Het eerste operettenseizoen van het Lunatheater begon op vrijdag 27 september 1929. De regisseur was Henri Caspeele en de orkestleider Emiel Verwilst. Viool-solo was de pas van het Conservatorium komende violist Karel Van de Velde. De balletten werden geregeld door de gezusters Mitchy en Liesje Janssens. Bekende acteurs waren onder anderen de heren Constant Devuyst, Adolf Denis en Jan Immers, en de dames Manon Latour, Jeanne Berodes en Mariette Orban. Vanaf mei 1930 maakt ook Frits Vaerewyck deel uit van het gezelschap. Het eerste seizoen werd begin juni 1930 afgesloten voor verbouwingswerken.
Kindermans programmeerde regelmatig oorspronkelijke Vlaamse zangspelen. We kunnen vermelden:

  • Het Vrouwtje van Stavoren, op muziek van Marcel Poot, werd opgevoerd in november 1929;
  • Cupido Dictator! van Emiel Hullebroeck;
  • Knokkelbeen van Emiel Hullebroeck werd op 31 januari 1930 in het Lunatheater gecreëerd. Hullebroeck dirigeerde zelf enkele opvoeringen van deze operette.
Het Tooneel, 24 mei 1930
Het gaat in Luna Schouwburg van kwaad naar erger, zoowel met het repertoire als met de opvoeringen zelf.

Het tweede seizoen

Voor het seizoen 1930-1931 werd Jef van Pelt aangetrokken , die afwisselend met Henri Caspeele zal optreden als regisseur. Opnieuw wordt veel werk van eigen bodem gebracht.  Naast de obligate revues van Caspeele zelf, de kluchten van Willem Pouillon en de volksstukken van Cesar Van Cauwenbergh kunnen we de volgende operettes van eigen bodem vermelden :

  • Tangolita met muziek van Eugène Beeckman;
  • De Millioenenbruid, zangspel van Karel Van Ryn en Henri Kennes;
  • Sepp’l, Cupido Dictator en Knokkelbeen op muziek van Emiel Hullebroeck.
  • Vina Tcjekaress, operette van Caspeele en Oscar Roels, creatie;
  • Neger, de  ‘Jass-operette’ van Caspeele en Hullebroeck.
Het Tooneel, 19 september 1931
Het repertoire van luna is vol verscheidenheid. Volksstukken, parodie’s, kluchten en operetten naar den smaak van het groot publiek, dat in den afwisselenden kost, welke door den heer Kindermans in dezen volksschouwburg geboden wordt, zijn gading vindt en talrijk blijft opkomen om nu eens gezellig heete tranen te storten bij een sensationeel volksdrama, dan eens hartelijk te lachen bij een klucht om weer eens als afwisseling een operette-tje met een gemakkelijk aansprekend, vriendelijk muziekske te komen beluisteren. Gezien de onverminderde opkomst van het groot publiek schijnt dat wel de juiste formule te zijn om een volksschouwburg leefbaar te houden. In zoo ver de spijs werkelijk gezond is en den volkssmaak niet slechter maakt, kunnen we deze door den heer Kindermans gevolgde methode wel bijtreden

Overzicht van de leiding van 1929-1933

BestuurErnest Kindermans1929-1932
Mevr. Kindermans1933
RegisseurHenri Caspeele1929-1931
Jef Van Pelt1930-1933
OrkestleiderEmiel Verwilst1929-1932
Gerard Horens1931-1932
Rik Claessens1932-1933
BalletmeesteresMitchy Janssens1929-1933

Eerste versie 6 jul 2011
laatste aanpassing :

Last Updated on 18 juni 2023 by Erik Zwysen