Antwerpse theaters

Op de volgende pagina’s schenken we vooral aandacht aan de volkse operette- en revuetheaters en hun dirigenten.

Over de beide Antwerpse opera’s en hun dirigenten is elders reeds voldoende geschreven. We denken dan bij voorbeeld aan :

Koninklijke Vlaamse Opera

Als vaste eerste dirigenten tijdens het interbellum in de KVO vermelden we : J.J.B. Schrey – Karel Candael – Flor Bosmans – Renaat Veremans – H. Claessens – Maurits Veremans – Hendrik Diels – Daniël Sternefeld.

Théâtre Royal Français

De operavoostellingen in de Koninklijke Franse Schouwburg – de zogenaamde ‘Franse Opera’ – liepen in Antwerpen van 1802 tot de laatste voorstelling in april 1933. Dirigenten tijdens het interbellum waren : Alfons Cluytens – Jules Deveux – Hugo Lenaerts – August (André) Cluytens – Jules Stevens.

Eerste versie januari 2018

Last Updated on 10 december 2022 by Erik Zwysen