Revues van Rik Senten

De samenwerking Senten – Zwijsen

J.A. Zwijsen werkte minstens sinds 1934 en tot in 1945 samen met Rik Senten (1885-1962) aan 32 revues, aanvankelijk als pianist, arrangeur en toondichter en later als dirigent van het orkest van de Hippodroom. Hij was er verantwoordelijk voor de muziekbewerkingen en componeerde de revueliedjes. Deze revueliedjes werden door de artiesten aan het publiek aangeleerd en dan door heel de zaal meegezongen. Veel revues bevatten ook een ‘potpourri’ waain de populaire deuntjes van de vorige revues de revue passeerden. Het gaat hier om volkse revues, met licht aangebrande teksten soms, geen al te verheven kunstwerken, maar ze hadden destijds een groot amusementsgehalte. Nu en dan werden ook ernstigere muzikale intermezzo’s toegevoegd.

Gaandeweg in de jaren 30 werden deze revues ook spectaculairder en grootser opgevat met bijzondere aandacht voor de kostuums, de decors, het spektakel en de kwaliteit van de attracties. De revues volgden elkaar in een snel tempo op en trokken massa’s volk, ook uit Nederland. Soms ging Rik Senten met zijn gezelschap op tournee. Zo waren ze begin 1935 en ook in de herfst van 1936 op tournee in Vlaanderen, traden ze in 1937 op in verschillende steden in Nederland en de laatste vertoning van zijn ‘ontsmettingsrevue’ Wij zijn er van af! vond in november 1944 plaats in Leuven.

Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog met de Duitse inval in Polen op 1 september 1939, sloot de Hippodroom zijn deuren en toen Senten en Zwijsen op 20 april 1940 dan toch herbegonnen met de revues viel enkele weken later Duitsland België binnen. Zwijsen werd enige tijd later repetitor in de Koninklijke Vlaamse Opera en Senten verhuisde naar het Rubenspaleis waar hij overschakelde op kleinschaligere revues – familiecabaret of cabaret-revues genaamd – met een beperkt aantal vertoningen en wekelijks wisselend programma. Grote animator van deze kabaretavonden was Jaak de Voght. In september 1942 kwam het gezelschap opnieuw spelen in Hippodroom en een jaar later zien we terug een aantal revues met Zwijsen als orkestleider. Die reeks werd afgesloten met de uitvoering van twee operetten in januari en februari 1944.

Na de bevrijding begonnen Senten en Zwijsen met de revue We zijn er van af, maar die reeks vertoningen werd afgebroken vanwege de V-bommen op Antwerpen. Na de definitieve capitulatie van Duitsland speelde Rik Senten nog zijn – voor zover we tot hier toe konden nagaan – laatste revue : Hands Up! Kamerad!.