Hippodroom

1914 – Een nieuw KB en een bombardement

Kort voor de Eerste Wereldoorlog stelde Marius Spree (1876-1929) een nieuw gezelschap samen om beurtelings toneelvoorstellingen, operettes en revues te geven. Spree was in 1911 al gastregisseur geweest in de Hippodroom, en creëerde daar toen met veel succes Het Teeken des Kruises, een tragedie van Wilson Barrett. Samen met Marcel Myin zou hij voor drie jaren de Hippodroom bespelen.
Een nieuw Koninklijk Besluit van 1 maart 1914 tot regeling van de uitbating der schouwburgen, zorgde echter voor uitstel. Er moesten nieuwe aanpassingen plaatsvinden aan de Hippodroom. Men hoopte echter toch op 18 augustus te kunnen starten.
De Duitse inval in België maakte echter al vlug een einde aan zijn plannen. Bovendien werd de Hippodroom opnieuw beschadigd tijdens het bombardement en de beschieting van Antwerpen.

Op 9 oktober 1914 trok het Duitse leger Antwerpen binnen. Met een ensemble dat grotendeels bestond uit de gevluchte leden van dit gezelschap verhuisde Spree naar Carré in Amsterdam. Het zou nog duren tot april 1917 voor de Hippodroom terug bespeeld werd.

1917 – Het korte winterseizoen van Van Beylen en Dumont

Na de genoemde perikelen, verbouwingen en controles verkreeg de Hippodroom eindelijk de toelating om opnieuw voorstellingen te geven. Charles Van Beylen en Adolf Dumont waren al maandenlang bezig geweest met de voorbereidingen, aanwervingen en repetities om toch nog aan een operettenseizoen te kunnen beginnen.
Uiteindelijk kon het gezelschap pas op vrijdag 13 april 1917 starten met de vertoningen van de komische opera De Barakspelers (Les Saltimbanques) van Maurice Ordonneau op muziek van Louis Ganne. De dirigent Rik Galliaert en balletmeesters Mw. Katicza zouden met de daaropvolgende reeks vertoningen van de populaire operette De Lustige Boer op muziek van Leo Fall het korte winterseizoen al moeten afsluiten op 21 mei 1917.

Het zomerseizoen van 1917

Het zomerseizoen van 1917 werd verzorgd door het gezelschap Jos Van Pelt. Orkestleider werd John Faes. De muziekbewerkingen van de vertoonde blijspelen in een bedrijf (meestal van Van Pelt zelf) werden verzorgd door Flor Pierré. Daarnaast verzorgde het orkest nog een concertgedeelte en verzorgde het de vertoning van ‘de beste en nieuwste’ films.

Last Updated on 14 juni 2021 by Erik Zwysen