HENRICUS SWIJSEN

 

Parenteel van HENRICUS SWIJSEN

I. HENRICUS SWIJSEN, tr. Geetbets 24 febr. 1699 LUCIA VAN DEN BORNE, † Geetbets 25 sept. 1724.
Uit dit huwelijk:
1. JOANNA MARIA SWIJSEN, ged. Geetbets 10 jan. 1700.
2. ANNA GERTRUDIS SWIJSEN, ged. Geetbets 25 febr. 1701.
3. FRANCISCUS SWIJSEN, ged. Geetbets 16 nov. 1702, † ald. 30 sept. 1712.
4. JACOBUS SWIJSEN, ged. Geetbets 17 nov. 1705.
5. JOANNES, volgt II.
6. HENRICUS SWIJSEN, ged. Geetbets 5 dec. 1709.
7. NICOLAUS SWIJSEN, ged. Geetbets 9 mei 1711.
8. LUCIA SWIJSEN, ged. Geetbets 9 jan. 1713.
9. ELISABETHA SWIJSEN, ged. Geetbets 15 sept. 1716.

II. JOANNES SWIJSEN, geb. Geetbets 27 juni 1707, † ald. 21 febr. 1775, tr. Geetbets 20 nov. 1751 ELIZABETH BAETS, geb. 16 dec. 1727, † Geetbets 6 okt. 1777.
Uit dit huwelijk:
1. PHILIPPUS SWIJSEN, ged. Geetbets 9 mei 1752.
2. JOANNES HENRICUS SWIJSEN, ged. Geetbets 25 nov. 1753.
3. PETRUS, volgt III.
4. JOANNES FRANCISCUS SWIJSEN, ged. Geetbets 18 juni 1758, † ald. 8 okt. 1762.
5. MARIE HELENE SWIJSEN, ged. Geetbets 29 juni 1762.
6. ANNA CATHARINA SWIJSEN, ged. Geetbets 22 maart 1765, † ald. 24 okt. 1765.
7. ANNA CATHARINA SWIJSEN, geb. Geetbets 18 jan. 1769.

III. PETRUS SWIJSEN, geb. Geetbets 26 mei 1756, molenaar, molenaar 1821, zonder beroep 1834-, † Berlicum 15 aug. 1839,
tr. 1e ’s Hertogenbosch 2 aug. 1783 CORNELIA VAN HEESWIJK, geb. ’s Hertogenbosch 25 febr. 1764, † Kerkdriel 1788;
tr. 2e Driel 1 juni 1794 WILHELMINA VAN HERPEN, geb. Rossum 19 aug. 1766, † Berlicum 12 juni 1840, dr. van CORNELIS en ELISABETH STOCKMANS.
Uit het eerste huwelijk:
1. ANNA GERTRUDIS SWIJSEN, ged. ’s Hertogenbosch 13 nov. 1783.
2. ELISABETHA SWIJSEN, ged. ’s Hertogenbosch 10 maart 1785.
Uit het tweede huwelijk:
3. JOANNES ZWIJSEN, geb. Driel 28 aug. 1794, priester, bisschop, aartsbisschop, † ’s Hertogenbosch 16 okt. 1877.
4. ELIZABETHA JOANNA ZWIJZEN, geb. Driel 28 febr. 1796, tr. BeBerlicum 18 mei 1821 JOANNES VAN DEN BOGAERT, geb. Schijndel 16 sept. 1798.
5. CORNELIA ZWIJSEN, geb. Driel 1 jan. 1798, † ’s Hertogenbosch 23 sept. 1885.
6. CORNELIS, volgt IV.
7. CONSTANTIA ZWEIJSEN, geb. Alem 6 nov. 1801, tr. Berlicum 2 april 1834 JOANNES BARTELS, geb. Budel 2 mei 1802.
8. GERTRUDIS HELENA SWIJSEN, geb. Berlicum 7 juni 1803, tr. Driel 25 aug. 1824 JOANNES VAN HERWAARDEN, geb. Maren 23 april 1799.
9. JOANNES WILHELMUS ZWIJSEN, geb. Berlicum 5 dec. 1804.
10. HENRICUS ZWIJSEN, geb. Berlicum 5 april 1807, priester, † Sint-Pieter (Nl) 15 mei 1891.
11. HELENA ZWIJSEN, geb. Berlicum 5 april 1807.
12. ALDEGONDIS ZWIJSEN, geb. Berlicum 10 nov. 1809, tr. Berlicum 9 sept. 1840 ANTOON STAAIJ, geb. Leeuwen.
13. PETRONELLA ZWIJSEN, geb. Berlicum 18 sept. 1812, tr. 1e ’s Hertogenbosch 15 nov. 1834 JOANNES JACOBUS BIERMANS, geb. ’s Hertogenbosch 12 okt. 1807; tr. 2e ’s Hertogenbosch 12 febr. 1857 JOANNES MARTINUS BELTZ, geb. ’s Hertogenbosch 5 nov. 1804.

IV. CORNELIS ZWIJSEN, geb. Hedel 1 dec. 1799, molenaar 1821, molenaar 1823, molenaar 1824, molenaar 1826-, molenaar 1827-, molenaar 1828-, molenaar 1829-, molenaar 1830-, bouwman 1834, herbergier 1835-, bouwman 1836-, bouwman 1839-, landbouwer 1850-, landbouwer 1852-, landbouwer 1864-, † ’s Hertogenbosch 13 febr. 1880,
tr. 1e Berlicum 9 febr. 1821 JOANNA SPIERINGS, geb. Berlicum 10 nov. 1799, landbouwster 1821, † Berlicum 23 sept. 1838, dr. van PIETER LUCAS en ANNA MARIA VAN GRINSVEN;
tr. 2e Rosmalen 2 febr. 1846 GIJSBERDIENA VAN BEEK, geb. Rosmalen, † ald. 5 april 1875.
Uit het eerste huwelijk:
1. PETRONELLA ZWIJSEN, geb. Heeswijk 28 febr. 1822, † ’s Hertogenbosch 25 sept. 1852, tr. ’s Hertogenbosch 28 sept. 1850 HENRICUS STEPHANUS BODENSTAFF, geb. Uden 20 aug. 1824.
2. PETRUS, volgt Va.
3. WILHELMUS, volgt Vb.
4. HENDRICA ZWIJSEN, geb. Berlicum 16 juni 1826, † ’s Hertogenbosch 26 jan. 1915, tr. ’s Hertogenbosch 3 febr. 1864 JOANNES VAN WORDRAGEN, geb. ’s Hertogenbosch 10 maart 1840, † vóór 1915.
5. JOHANNES ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 27 april 1827, zonder beroep 1877-, † Tilburg 10 dec. 1877.
6. JACOMINA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 20 april 1828.
7. HENDRIKUS, volgt Vc.
8. LAMBERTUS, volgt Vd.
9. CORNELIES ZWIJSEN, geb. Berlicum 10 mei 1834.
10. ANTONIUS ZWIJSEN, geb. Berlicum 28 april 1835, † ald. 7 juni 1835.
11. JOHANNES WILHELMUS, volgt Ve.
12. Naamloos ZWIJSEN, levenloze zoon, geb. Berlicum 23 sept. 1838.

Va. PETRUS ZWIJSEN, geb. Heeswijk 31 maart 1823, broodbakker 1852-, meester broodbakker 1853-, zonder beroep 1897-, † ’s Hertogenbosch 11 febr. 1879, tr. ’s Hertogenbosch 26 juli 1845 MARIA DERKS, geb. Wijchen 13 mei 1818, † na 1903.
Uit dit huwelijk:
HENRICUS JOHANNES ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 30 sept. 1853, tekenaar van het kadaster 1903-, tr. ’s Hertogenbosch 7 mei 1903 MARIA CATHARINA WEEGENAER, geb. ’s Hertogenbosch 1853.

Vb. WILHELMUS ZWIJSEN, geb. Berlicum 5 april 1824, zoutziedersknecht 1855-, zoutziedersknecht 1860-, zoutziedersknecht 1864-, zoutziedersknecht 1866-, machiniste 1872-, machinist 1887-, † Oss 15 mei 1920, tr. Oisterwijk 17 sept. 1847 ANNA CORNELIA KOOLEN, geb. Udenhout 1827, † vóór 1920.
Uit dit huwelijk:
1. JOANNES JOSEPHUS ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch, † Grave 22 juli 1913, tr. Grave (Nl) 30 nov. 1882 GEERTRUIDA RUTTEN.
2. WILHELMINA ZWIJSEN, geb. Oisterwijk 21 maart 1846, tr. ’s-Hertogenbosch 4 febr. 1869 JOHANNES NICOLAAS WITTEBOL, geb. Gemert 20 sept. 1836.
3. JOANNA, volgt VIa.
4. KORNELIS PETER, volgt VIb.
5. JOHANNES WILHELMUS, volgt VIc.
6. HENRICUS ANTONIUS ZWIJSEN, geb. 1858, † ’s Hertogenbosch 21 mei 1898.
7. PETRUS LAMBERTUS ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 25 maart 1860.
8. ADRIANUS FRANCISCUS, volgt VId.
9. LEONARDUS JOHANNES ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 8 april 1864, † ald. 1 sept. 1866.
10. ANTONIUS CORNELIS ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 8 april 1864, † ald. 7 sept. 1866.

VIa. JOANNA ZWIJSEN, geb. Driel 27 febr. 1848, servante 1872-, tr. Antwerpen 12 febr. 1876 JEAN MILDE, geb. Nijmegen 13 juli 1847, charpentier 1870-. [Antwerpen 1874-]
Uit dit huwelijk:
1. JOANNA FREDERICA MILDE, geb. Antwerpen 27 nov. 1877, † ald. 13 mei 1879.
2. EUGENIUS HENRICUS MILDE, geb. Antwerpen 3 dec. 1878, † ald. 6 maart 1879.
3. LUDOVICUS PETRUS MILDE, geb. Antwerpen 3 dec. 1878, † ald. 6 maart 1879.
4. JOANNES MILDE, geb. Antwerpen 12 dec. 1879, † ald. 28 febr. 1880.
5. JACOBUS MILDE, geb. Antwerpen 23 aug. 1884, † ald. 30 sept. 1884.

VIb. KORNELIS PETER ZWIJSEN, geb. Driel 9 juli 1849, beeldhouwer 1874-, tr. ’s-Hertogenbosch 13 mei 1874 MARIA GERARDA ANTONIA ANNA HEEGEMAN, geb. Grave 22 april 1845.
Uit dit huwelijk:
WILHELMUS MARIA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 31 okt. 1874.

VIc. JOHANNES WILHELMUS ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 27 maart 1855, broodbakker 1883-, broodbakker 1884-, broodbakker 1885-, broodbakker 1887-, † ’s Hertogenbosch 2 dec. 1887, tr. ’s Hertogenbosch 25 april 1883 ANTOINETTE GUILLELMINA ELBERSE, geb. Luik 6 mei 1859, † vóór 1908.
Uit dit huwelijk:
1. WILHELMUS CORNELIS MARIA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 6 febr. 1884, † ald. 22 nov. 1884.
2. WILHELMUS CORNELIS MARIA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 25 maart 1885, † ald. 2 nov. 1908.
3. HENRIETTE MARIA ZWIJSEN, geb. 1886, † ’s Hertogenbosch 30 okt. 1889.

VId. ADRIANUS FRANCISCUS ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 1862, schoenmaker 1894-, schoenmaker 1922-, tr. ’s Hertogenbosch 6 aug. 1890 JOHANNA MARIA VAN DEN BROEK, geb. ’s Hertogenbosch. [’s Hertogenbosch 1894-]
Uit dit huwelijk:
1. FRANCISCA CORNELIA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 14 mei 1892.
2. WILHELMUS FRANCISCUS MARIA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 19 juni 1894, letterzetter 1922-, tr. ’s Hertogenbosch 17 aug. 1922 PETRONELLA GERARDA BURG, geb. ’s Hertogenbosch 1895.
3. LAMBERTUS ADRIANUS FRANCISCUS ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 7 juli 1896.
4. CORNELIS PETRUS HENRICA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 9 juli 1898.
5. ANNA MARIA ADRIANA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 4 dec. 1900.
6. MARIA ADRIANA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 28 mei 1904.

Vc. HENDRIKUS ZWIJSEN, geb. Berlicum 13 aug. 1829, molenaar, molenaar 1858-, rentenier 1888-, zonder beroep 1891-, † Drunen 3 nov. 1901, tr. Berlicum 26 juni 1857 ANTONETTA SMULDERS, geb. Berlicum 19 maart 1831, † ’s Hertogenbosch 7 sept. 1878, dr. van JOHANNES PETER en JOHANNA MARIA VAN DER CAMMEN.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIS JOHANNES ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 19 dec. 1858, priester, † Rosmalen 4 juni 1930.
2. JOHANNES ANTONIUS MARIA, volgt VIe.
3. JOANNA MARIA CHRISTINA, volgt VIf.
4. ANTONIUS, volgt VIg.
5. HENRI MARIE JOSEPH, volgt VIh.
6. JOHANNA THERESIA HENRICA LEONARDA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 28 okt. 1872, † ald. 22 juni 1873.
7. ADRIANUS, volgt VIi.
8. Levenloos ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 7 sept. 1878, † ald. 7 sept. 1878.

VIe. JOHANNES ANTONIUS MARIA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 14 juni 1860, zonder beroep 1892-, molenaar 1896-, molenaar 1897-, koopman 1898-, molenaar failliet verklaard op 5 feb 1902 1902-, † Turnhout 17 nov. 1936,
tr. 1e ’s-Hertogenbosch 1 juni 1891 CORNELIA MARIA CAROLINA JOHANNA JANSEN, geb. ’s-Hertogenbosch 15 dec. 1858, † ’s Hertogenbosch 29 febr. 1896;
tr. 2e Hilversum 6 jan. 1897 CONSTANCE EUGENIE HELENA HANSSEN, geb. Amsterdam 6 aug. 1866, † Boechout 19 febr. 1925.
Uit het eerste huwelijk:
1. JOHANNES MARIA JOSEPHUS ANTONIUS ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 18 april 1892, dienstplichtige vreemdeling Prov.Antw. 1912-.
2. CATHARINA MARIA CORNELIA ANTOINETTA GERARDA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 16 dec. 1893.
3. WILLEM PETRUS LEO MARIA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 20 jan. 1896.
Uit het tweede huwelijk:
4. ANTONIUS JOHANNES LUDOVICUS MARIA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 5 jan. 1898.
5. CLEMENTINA ADRIANA MARIA, volgt VIIa.
6. HENRICUS eugenius maria ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 16 maart 1900.
7. ALEXANDER FRANCISCUS ARNOLDUS MARIA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 6 mei 1901.
8. CHRISTIAAN CONSTANT CORNELIS MARIA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 21 maart 1904.
9. ROSALIE CLEMENTINA JEANNETTE MARIE ZWIJSEN, geb. Sint-Michielsgestel 3 juni 1906.

VIIa. CLEMENTINA ADRIANA MARIA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 25 maart 1899, tr. Boechout 11 okt. 1921 LUCIEN VITAL GHISLAIN ZWIJSEN (VIIf).
Uit dit huwelijk:
1. HENRI CONSTANT HERMAN ZWIJSEN, geb. Berchem 1 jan. 1923, † Antwerpen 19 jan. 1945.
2. GODELIEVE MARIA JOANNA ZWIJSEN, geb. Berchem 12 dec. 1923.
3. JAN GEORGES CATHARINA ZWIJSEN, geb. 7 juni 1925.
4. BLANCHE JOANNA CLEMENTINA ZWIJSEN, geb. Antwerpen 9 aug. 1927.
5. FRANS ROSALIA LUCIAAN ZWIJSEN, geb. Antwerpen 26 nov. 1930 [Barvaux (Lux) 1975-], tr. Antwerpen 29 mei 1954 (echtsch. uitgespr. ald. 15 sept. 1975) JEANNE HENRIETTE WILHELMINE DERICKX, geb. Hoboken 3 dec. 1930.
6. LUCIEN WILLEM VALENTINE ZWIJSEN, geb. Antwerpen 26 okt. 1934.
7. ANTONIUS MARIA JOHANNES ZWIJSEN, geb. Antwerpen 13 juni 1937.

VIf. JOANNA MARIA CHRISTINA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 27 mei 1863, † Rotterdam 10 febr. 1929, tr. ’s-Hertogenbosch 15 sept. 1886 BARTHOLOMEUS FRANCISCUS HURKMANS, geb. Dordrecht 5 juni 1859.
Uit dit huwelijk:
ANTONETTA JOHANNA CATHARINA MARIA HURKMANS, geb. Hilversum 17 sept. 1888.

VIg. ANTONIUS ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 30 april 1867, huisschilder 1892-, † Antwerpen 17 sept. 1923, tr. Antwerpen 9 jan. 1892 MARIA ELISABETH VAN DER SEELEN, geb. Turnhout 1 maart 1867, strijkster 1892, † Borgerhout 19 april 1945, dr. van JOSEPHUS en MARIA CATHARINA DERGENT.
Uit dit huwelijk:
1. JOSEPHINA JOANNA, volgt VIIb.
2. MARIA HENRICA FRANCISCA ZWIJSEN, geb. Antwerpen 12 mei 1894, † ald. 24 april 1895.
3. ADOLPHUS BARTHOLOMEUS MARIA, volgt VIIc.
4. CONSTANCIA HENRICA ANTONIUS ZWIJSEN, geb. Antwerpen 8 okt. 1897, † ald. 27 dec. 1897.
5. JOHANNES ADRIANUS MARIA, volgt VIId.
6. MARIA ANTONIA ZWIJSEN, geb. Antwerpen 1 maart 1901, E.Zuster Marie St. Jean, † Cadier en Keer 22 nov. 1937.
7. HENRICUS MATHILDIS JOSEPHUS, volgt VIIe.

VIIb. JOSEPHINA JOANNA ZWIJSEN, geb. Antwerpen 30 maart 1892, † ald. 17 juli 1958, tr. 1 okt. 1912 JOZEF VERHOEVEN, geb. Antwerpen 29 jan. 1888, † Blanden 5 april 1969.
Uit dit huwelijk:
1. VICTOR CATHARINA MARIA JOSEPH VERHOEVEN, geb. Tilburg 19 dec. 1914, † vóór 2010, tr. ELZA MAKAI, geb. omstr. 1916, † Braine-l’Alleud 17 febr. 2010.
2. ELISABETH MARIA ADOLPHUS VERHOEVEN, geb. 26 mei 1916, † 24 maart 1942.
3. MARIA J.J. VERHOEVEN, geb. Tilburg 25 maart 1918, tr. JACQUES KILESSE, geb. Luik 17 juli 1917, † Blanden 7 dec. 1981.
4. ANTOON JAN CATHARINA VERHOEVEN, geb. Antwerpen 4 okt. 1919.
5. LYDIA VERHOEVEN, geb. na 1924.

VIIc. ADOLPHUS BARTHOLOMEUS MARIA ZWIJSEN, geb. Antwerpen 31 maart 1896, oorlogsvrijwilliger, winkelier, † Mortsel 2 aug. 1970, tr. 11 sept. 1920 MARIA JOANNA VERBEEMEN, geb. 15 mei 1893, † 20 juni 1979.
Uit dit huwelijk:
1. ANTOON ZWIJSEN, geb. Borgerhout 30 okt. 1921, † Gent 26 april 2004.
2. GODELIEVE ZWIJSEN, geb. 23 dec. 1922, † Antwerpen 22 dec. 2010.

VIId. JOHANNES ADRIANUS MARIA ZWIJSEN, geb. Antwerpen 15 maart 1899, toondichter, † Ethe (prov. Lux) 13 aug. 1971, tr. Antwerpen 17 nov. 1923 ELISABETH EMILIE HABRAN, geb. Antwerpen 9 april 1902, † Berchem 24 febr. 2001.
Uit dit huwelijk:
1. JOZEF MARIA LODEWIJK ZWIJSEN, geb. Antwerpen 2 jan. 1920, † ald. 15 april 1975, tr. Berchem 8 juni 1943 MARIE JOSE JEANNE GABRIELLE SCHAUMANS, geb. Antwerpen 7 juni 1922, † ald. 1 mei 1973.
2. HENDRIK MARIA JAAK ZWIJSEN, geb. Antwerpen 14 okt. 1924.

VIIe. HENRICUS MATHILDIS JOSEPHUS ZWIJSEN, geb. Antwerpen 4 juli 1904, taxichauffeur, † Antwerpen 8 mei 1977, tr. Mortsel 30 aug. 1927 MARTHA HORTENSIA JOSEPHA VAN KERCKHOVEN, geb. Kontich 22 maart 1906, † Berchem 8 aug. 1992.
Uit dit huwelijk:
1. ANTHONIUS FRANCISCUS ELISABETH ZWIJSEN, geb. 18 aug. 1928, † 15 mei 1929.
2. MARIA JOSEPH ELISABETH ZWIJSEN, geb. 7 jan. 1931, tr. Berchem 30 juni 1956 ROBERT DESMEDT, geb. Borgerhout 25 okt. 1930, † Deurne 26 okt. 1998.
3. WALTHER ZWIJSEN, geb. 31 maart 1933.
4. WILLY ZWIJSEN, geb. Berchem 17 april 1937, † ald. 18 mei 1946.
5. ESTHER MARIA LAURENT ZWIJSEN, geb. 10 aug. 1939, † 17 jan. 1940.

VIh. HENRI MARIE JOSEPH ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 8 aug. 1869, † Mortsel 5 okt. 1937, tr. Geeraardsbergen 28 okt. 1892 MARIA ANTONIA GOSSEYE, geb. Geeraardsbergen 13 jan. 1861, † Mortsel 29 juni 1941, dr. van FREDERIC en ADELINA DE VLAMINCK.
Uit dit huwelijk:
1. FERDINAND ZWIJSEN, geb. Geeraardsbergen 6 dec. 1886.
2. HENRI ADRIEN ANNE ZWIJSEN, geb. Geeraardsbergen 29 jan. 1893, † Rotterdam 2 juni 1957.
3. BLANCHE MARIE THERESE ZWIJSEN, geb. Geeraardsbergen 29 dec. 1895, tr. Antwerpen 29 dec. 1921 FRANCISCUS JOSEPHUS JOANNES BAPTISTA VERHOEVEN, geb. Antwerpen 11 maart 1898.
4. LUCIEN VITAL GHISLAIN, volgt VIIf.
5. GEORGES ELISE GHISLAIN, volgt VIIg.
6. MARIA VALENTINE JEANNE ZWIJSEN, geb. Antwerpen 7 mei 1904.

VIIf. LUCIEN VITAL GHISLAIN ZWIJSEN, geb. Geeraardsbergen 21 dec. 1896, † Antwerpen 19 jan. 1945, tr. Boechout 11 okt. 1921 CLEMENTINA ADRIANA MARIA ZWIJSEN (VIIa).

VIIg. GEORGES ELISE GHISLAIN ZWIJSEN, geb. Geeraardsbergen 18 dec. 1899, † 1955, tr. MAGDALENA MELANIE FRANCISCA THIJS, geb. Westerlo 28 april 1896, † Wilrijk 22 okt. 1970, begr. Edegem 26 okt. 1970.
Uit dit huwelijk:
1. GEORGES ZWIJSEN, geb. Antwerpen 1924, † 2000.
2. GERARD ZWIJSEN, geb. Mortsel 8 mei 1926, † Wilrijk 16 juni 2013, begr. Edegem.
3. LUCIEN ZWIJSEN, geb. Edegem 22 april 1929, † Mortsel 8 juni 2013.
4. BLANCHE ZWIJSEN, geb. Edegem 1932.

VIi. ADRIANUS ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 13 febr. 1874, boekhouder 1918-, koopman 1932-, leraar zang en piano 1942-, † Breda 5 mei 1942, tr. 1e Tilburg 7 sept. 1896 EUGENIE WILHELMINE HANSSEN, geb. Amsterdam 17 sept. 1867, † Sint Michielsgestel 12 febr. 1941; tr. 2e na 1896 PETRONELLA JACOBA FREDERIKA OTTO, † na 1942.
Uit het eerste huwelijk:
VICTOR BARTHOLOMEUS LOUIS MARIA ZWIJSEN, geb. Bussum 1899, † Harderwijk 29 aug. 1918.

Vd. LAMBERTUS ZWIJSEN, geb. Berlicum 10 dec. 1830, zonder beroep 1861-, zonder beroep 1866-, winkelier 1877-, slagter 1886-,
tr. 1e ’s Hertogenbosch 19 nov. 1860 JOANNA MECHELINA DAVID, geb. ’s Hertogenbosch 8 nov. 1823, † vóór 1875;
tr. 2e Amersfoort 15 sept. 1875 MARIA JANSEN, geb. Boxmeer 1837, † Antwerpen 5 okt. 1928.
Uit het eerste huwelijk:
1. HENRICUS ADRIANUS CORNELIS JOHANNES, volgt VIj.
2. ANTONIUS HENRICUS LAMBERTUS JOHANNES JOSEPHUS ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 13 maart 1866, † ald. 18 maart 1866.
Uit het tweede huwelijk:
3. JOHANNES HENRICUS MARIA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 17 febr. 1877.

VIj. HENRICUS ADRIANUS CORNELIS JOHANNES ZWIJSEN, geb. ’s-Hertogenbosch 4 maart 1861, koopman 1919-, † Amsterdam 4 dec. 1919, tr. ’s-Hertogenbosch 4 maart 1886 ALBERDINA ARNOLDA MARIA Krijbolder CREBOLDER, geb. ’s-Hertogenbosch 17 sept. 1858, † na 1919.
Uit dit huwelijk:
1. JACQUES JEAN JOSEPH MARIE ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 5 maart 1894.
2. JOSEPHUS ANNA MARIA ANTONIUS ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 31 okt. 1895.
3. RICHARDUS PHILOMENUS ANTONIUS MARIA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 24 april 1897, † ald. 15 okt. 1899.
4. MARIA JOHANNA ALBERTINA ZWIJSEN, geb. ’s Hertogenbosch 13 jan. 1899.

Ve. JOHANNES WILHELMUS ZWIJSEN, geb. Berlicum 21 okt. 1836, † 1898, tr. Heusden (NL) 5 juli 1860 ELISABETH VAN DUPPEN, geb. Herpt en Bern 19 mei 1839.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIUS JOHANNES ALOISIUS, volgt VIk.
2. JOHANNES PETRUS ZWIJSEN, geb. Heusden (NL) 1864, tr. Amsterdam 17 okt. 1900 ANNA MARIA DAVIDS, geb. Abcoude-Proostdij 1871.
3. ADRIANUS JOSEPHUS ZWIJSEN, geb. Tiel 1872, tr. Dordrecht 31 aug. 1897 CATHARINA FREDERICA ANTOINETTA MARIA EIJGENRAAM, geb. Dordrecht 1875.
4. JOHANNES WILHELMUS ZWIJSEN, geb. 1877, † Tiel 24 sept. 1878.

VIk. CORNELIUS JOHANNES ALOISIUS ZWIJSEN, geb. Heusden (NL) 21 juli 1861.
Uit zijn huwelijk met MARIA ELISABETH NEFKENS, geb. Hedikhuizen 1861:
1. JOANNES WILHELMUS THOMAS ZWIJSEN, geb. Antwerpen 1884.
2. JOANNA MARIA ELISABETH ZWIJSEN, geb. Antwerpen 25 april 1888.

Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 13 dec. 2017 20:37:58