Habran – Meeussen

Louis François Habran
Ludovica Cornelia Meeussen

De familie Habran

De familie Habran (Habrand) vinden we vooral terug in de provincie Luxemburg. Daar werd ook Louis Habran geboren in 1868 in het dorpje Ethe, deelgemeente sinds 1977 van Virton in het uiterste zuiden van België. Ook vandaag tref je nog vele Habran aan in deze provincie. Deze familie vertegenwoordigt de Waalse tak in onze stamboom.

Nous retrouvons la famille Habran (Habrand) surtout dans la province de Luxembourg. C’est là où Louis Habran est né en 1868 dans une petite village Ethe, depuis 1977 partie de Virton dans le sud de la Belgique. Aujourd’hui encore il y a beaucoup des Habran dans cette province. Cette famille représente la branche wallonne dans notre pedigree.

Louis Habran

Louis Habran kwam als douanebeambte naar Antwerpen, waar hij trouwde met Ludovica Meeussen. Hun enige dochter Elise Emilie Habran werd ook in Antwerpen geboren en huwde er mijn grootvader, componist en pianist Johannes Adrianus Zwijsen.

Louis Habran travaillait comme douanier à Anvers, où il s’est marié avec Ludovica Meeussen. Leur fille Elise Emilie Haban, née à Anvers s’est mariée avec mon grand-père, le compositeur et pianiste Johannes Adrianus Zwijsen.

De familie Meeussen

De familie Meeussen (ook in verschillende schrijfwijzes) komt uit de grensstreek van de provincie Antwerpen en Nederland, meer bepaald de streek van Zundert in Noord Brabant. Vandaar trokken ze via Loenhout naar Sint-Lenaerts (Brecht) waar ze als wagenmakers werkten, zoals later ook in Broechem waar het gezin Meeussen-Nuyts zich rond 1830 vestigde.

Petrus Meeussen

Petrus Meeussen – geboren in Brecht – vestigde zich als wagenmaker in Antwerpen achtereenvolgens op de Paardemarkt, op de Stijfselrui en tenslotte op het Falconplein in Antwerpen. Zijn jongere broer, Petrus Franciscus is dan wagenmaker in Oelegem.
In het adresboek van Antwerpen van 1877-1878 staat Petrus vermeld als Meusen Pierre, charron, plaine Falcon, sectie 2 n° 31. Hij huwde in 1869 in Antwerpen met Elisabeth Keersmaekers, een dienstmeisje wier ouders van Kontich afkomstig waren. Hun kleindochter werd mijn grootmoeder, Elisabeth Habran.


 

V
Huwelijk 1787 Ethe
Jean Charles Habrand
Marie Elisabeth Habay

V
Franciscus Meeussen
Maria Anna Van Tichelt

IV
Huwelijk 1828 Ethe
Philippe Habran
Marie Françoise Hustin

IV
Joannes Baptista Meeussen
Joanna Catharina Nuijts

III
Huwelijk 1860 Ethe
Jean Nicolas Habran
Marie Cathérine Marry

III
Huwelijk 1869 Antwerpen
Petrus Meeussen
Elisabeth Keersmaekers

II
Huwelijk 1901 Antwerpen
Louis François Habran
Ludovica Cornelia Meeussen

I
Huwelijk 1923 Antwerpen
Johan Adriaan Zwijsen
Elise Emilie Habran