Muziek bij de stille film

De eerste orkesten

Verschillende Antwerpse bioscopen ontstonden uit variétéschouwburgen die als bijkomende attractie films vertoonden. Het orkest was feitelijk een van die attracties en trad vooral op als entertainment. Het orkest opende de voorstelling en vulde ook de pauzes op tussen de verschillende attracties. Af en toe werd daarbij ook muziek gespeeld bij het afdraaien van een film. In sommige zalen kreeg het orkest een belangrijkere rol en programmeerde de cinemabestuurder een concert-gedeelte. Dat was bij uitstek het geval bij de cinema-voorstellingen in de Dierentuin, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog een klein orkest speelde onder leiding van Edmond De Herdt.

Meer en betere muzikale begeleidingen

Na de Eerste Wereldoorlog kwamen langere en betere films ter beschikking. Daarbij werd aangedrongen op muzikale begeleidingn voor het ganse filmprogramma en vooral op betere kwaliteit. De attracties verdwenen uit de meeste zalen en de films speelden meer en meer de hoofdrol in de programmatie. Rond de jaren 1922-1923 sprongen vooral de bioscopen Zoologie, Anvers-Palace, Folies-Bergère en Coliseum in het oog. Hun orkesten en respectievelijke orkestleiders Henri Ceulemans, Renaat Van Zundert, A. Potmans en Guillaume-Eduard Delhaes kregen regelmatig lof toegezwaaid voor hun muziekaanpassingen. De ambitie van het bestuur en de orkestleiders in – vooral – de centrumbioscopen stuwden de volgende jaren de kwaliteit van de vertoonde films en daarmee ook van de filmbegeleidingen verder de hoogte in.

Het Antwerpsch Tooneel schreef in februari 1926:

Het is de moeite waard om nagaan, hoe onze groote bioscopen met elkaar wedijveren om hun muzikaal gedeelte een zoo groote mogelijk artistiek cachet te geven. Onder de leiding van den heer Van Zundert is Anvers-Palace een ware concertzaal geworden, wat de Cine Zoologie, onder die van den heer Ceulemans, van eerstaf was, en zeer gelukkig streeft thans de Empire hierin zijn mededingers terzijde. (…) Ook naar den Empire gaat men thans om zéér voortreffelijke muziek te hooren.

Eerste versie 4 februari 2022

Last Updated on 4 februari 2022 by Erik Zwysen