De verloofde uit Canada (1934)

Productie : Little Roland Film ; Anna Frijters
Realisatie : François Frijters
Scenario : Anna Frijters
Beeld en montage : François Frijters
Muziek : J. Antoon Zwijsen
Vertolking : Louis Staal, John Van Hemelrijck, Georges Van Bergen, Betty Blue (Van Hemelrijck)


Deze Antwerpse klucht met in de hoofdrol Louis Staal, is een van de allereerste Vlaamse films waarvoor muziek werd gemaakt. Nadat het echtpaar Anna en François Frijters hadden besloten hun oorspronkelijk stille film te sonoriseren brandde de studio af en de film is nooit in het normale bioscoopcircuit terechtgekomen. De muziek van J.A. Zwijsen werd helaas nooit opgenomen.

Enkele jaren tevoren had het echtpaar de stomme film “Leentje van de zee” gedraaid. Hij werd door de Vlaamse filmclub op 5 mei 1929 in cinema Coliseum voorgesteld, met zang en een speciale muzikale adaptatie. Of die adaptatie van Zwijsen kwam weten we niet, maar het is niet onmogelijk dat daar de basis van de samenwerking werd gelegd. Zwijsen was in mei 1929 immers dirigent en muziekbewerker in cinema Coliseum.

Met de opnames was men al in 1929 begonnen. Het zou traag verlopen, want, zoals François Frijters in oktober 1931 aan het weekblad ‘Onze Artisten’ vertelde : “bij gebrek aan de noodige financieele steun moeten wij kalmpjes vooruitschreiden en denken : zooals de schildpad het doel bereikte, wij met taai geduld er ook wel zullen komen“.


Eerste versie 18 nov 2011
laatste aanpassing :