N.V. Gerex

N.V. Gerex
1922-1968

Naamloze Vennootschap

De Naamloze Vennootschap Gerex – Société Anonyme pour la Gérance, La Direction ou l’Exploitation de Cinémas et Salles de Spectacle – werd opgericht op 7 juli 1922.
Voorzitter van de beheerraad was de heer Fr. Claeskens. In de beheerraad zaten ook de heren Mathonet en Leo Hendrickx, de latere voorzitter (1925) van het Antwerpse syndikaat van cinemabestuurders.
De vennootschap werd ontbonden in oktober 1968.

Activiteiten

De N.V. Gerex beheerde volgende cinema- en filmondernemingen :

Cinema Coliseum

Enkele maanden na zijn oprichting heropende N.V. Gerex op 15 september 1922 de gans vernieuwde cinemazaal Coliseum met een groot feest ten voordele van het Nationaal Werk der oorlogswezen en der oorlogsinvaliden.

Cinema Majestic

In 1924 begon de N.V. met de werkzaamheden in de Carnotstraat waar een nieuwe cinemazaal werd opgetrokken. De directeur van de Coliseum, de heer Bogaerts, werd ook directeur van deze nieuwe cinema Majestic. De zaal telde meer dan 2000 zitplaatsen.
De eerste filmen werden er vertoond op donderdag 22 januari 1925 met een orkest van 20 personen.

Cinema Berchem Palace

In 1930 opende dezelfde vennootschap de cinema Berchem Palace aan de Grote Steenweg in Berchem.

Antwerpse Filmonderneming (A.F.O.)

In juni 1952 was de vennootschap betrokken bij de oprichting van de “Antwerpse Filmonderneming” (A.F.O.), de firma van Edith Kiel voor de productie van Vlaamse films. Gerex bezat een kwart van de aandelen van deze nieuwe vennootschap.
Leo Hendrickx werd voorzitter.
A.F.O. werd in juni 1967 ontbonden.


Eerste versie 10 mei 2011
laatste aanpassing :