Nieuw Lunatheater

Voorheen El Bardo
Vanaf september 1934:
Nieuw Lunatheater 

Nieuw Lunatheater

De nieuwe Luna van Jaak Gorissen

In september 1934 bracht Jaak Gorissen een beperkt gezelschap samen om El Bardo opniew uit te baten als operettentheater. Gorissen was “jeune-premier” geweest in het vroegere Lunatheater en noemde zijn onderneming het “Nieuwe Lunatheater”, verwijzend naar zijn vroegere werkplek en met de ambitie heraan te knopen bij die traditie. Hij nam zich voor in dit eerste seizoen een dertigtal operetten, blijspelen met zang, volksstukken en revues te brengen.

Het seizoen werd voortijdig afgebroken begin december 1934. Naast een reeks “operetten” zoals Drie arme kleine meisjes, Rossi de Zigeuner, Tangolita, Fritzi en De Naakte Eva, bracht het theater ook nog de twee bekende zangspelen van Willem Pouillon, Rare Marus en Pelagie. Volgde dan vanaf 16 november de revue We zen nog nie oep van Fik Duiten. Maar ook hiermee kon men het tij niet keren. De onderneming liep spaak vanwege gebrek aan belangstelling. 

Medewerkers : 

Spelende leden waren vooral : Robert Marcel, Constant De Vuyst, Armand Franck, Ria Donnay, Grietje Mertens, Willy Van Hemelrijck, Jef Van Pelt, Eugénie Krickx, Door Van den Berghe.
Regisseur was Jef Van Pelt, die zelf ook optrad als epelend lid.
Muziekbewerking en orkestleiding werden in handen gegeven van Frans Cauwenberghs.
Balletten
stonden onder leiding van Mitchy Janssens.

Revues met J.A. Zwijsen

Johan Zwijsen werd einde 1939 aangetrokken voor het Nieuw Luna-theater op de Sint Jacobsmarkt en dirigeerde en bewerkte daar in 1939-1940 nog enkele revues onder het bestuur van Arnold Frank.

Houd Uwen Bebbel

Deze revue van Arnold Frank zelf, liep vanaf zaterdag 7 oktober 1939 met onder anderen de revuevedetten Nini de Boël, Pol Polus en Co Flower. Op 1 november ging de 25ste vertoning.
Sketches. Veel sketches speelden natuurlijk in op de actualiteit, zoals : Suiker en Mobilisatie, Peer en Flup gemobiliseerd, Zakskes Zand en Blauw Licht, de Khaki Serenade, Wij zijn neutraal, Heil! Koning Leopold, enz..
Muziek en dans. De dansen werden geregeld door de Hippodrome Girls onder leiding van Henriette Janssens, die ook voordien al voor Rik Senten werkte. De muziek van deze revue was van Hans Flower, Gust Rombouts e.a.. Zwijsen had de algemene muzikale leiding.

Ne Klepper van ’t Kantje

Vanaf 11 november volgde deze zogenaamde ‘operet-revue’ van Arnold Frank. Naast Zwijsen werkt hier ook de pianist Frans Cauwenberghs aan mee.

Na Gaan we Lache!

Deze zogenaamde ‘Schlager Cabaret-Revue’ van Jean Arnold begon op 25 november. 
In de namiddag liept ondertussen de jeugdrevue ‘As ’t mor waar is’.

Mokt u niet dik

Deze revue van Arnold Frank liep vanaf 6 januari 1940.
Ook hier traden de revueartiesten Pol Polus, Armand Franck, Co Flower, Nandje Buyl en Louis Staal op. De Luna Girls stonden dit keer onder leiding van hun sterdanseres Marthy. Na deze carnavalrevue ging Zwijsen opnieuw voor Rik Senten werken.

Het Tooneel, 13 januari 1940 :

“Als muzikale animator kon de heer Zwijsen, die zich tot een specialist in het revuevak heeft opgewerkt, deze cabaretrevue kruiden met de meest populaire schlager-liederen van den dag, waardoor “Mokt u niet dik!” geweldig aan bijval moest winnen.”

Peer de Koster

Dit is geen revue, maar een ‘lachparodie’ van Willem Pouillon. Zwijsen zorgde voor de muziekaanpassing. De regie was in handen van Jean Arnold en de balletten stonden onder leiding van Henriette Janssens. In dit stuk traden ook Charlotte Noterman en Co Flower op.

Laat ze zagen

Deze revue van Jean Arnold startte op 9 maart. Als vedette werd de Gentse zangeres Helene Marechal aangekondigd. Verdere rollen waren weggelegd voor Charlotte Noterman, Co Flower, Lia
Lee en Maria De Potter. Als mannelijke vedetten traden op Pol Polus, Louis Staal, Robert Dervil, René Laforce, Henri De
Backer. De balletten werden verzorgd door H.Janssens.

Pelagie

Opnieuw een volksstuk van W.Pouillon op het programma waaraan Zwijsen meewerkte.

Gebroeders Van Pelt

Ik ben een tekstblok. Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.